Apotheker in opleiding tot Ziekenhuisapotheker (AIOS)

Ben jij die enthousiaste gemotiveerde apotheker die we graag willen opleiden tot ziekenhuisapotheker?


Voor nadere inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met dr. P.K.C. Janssen, opleider VieCuri MC of mw. E.A. van Dijk, hoofd klinische farmacie, plvv opleider, bereikbaar via 077 – 320 5186. Tevens kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij mw. dr. N. Veldhorst-Janssen, opleider Maastricht UMC+, bereikbaar via  043 - 387 1881.

Wat houdt de opleidingsplek in?

Het betreft een gecombineerde opleidingsplaats in VieCuri Medisch Centrum te Venlo in combinatie met Maastricht UMC+. De opleiding start in VieCuri MC.

Wat brengt opleiding in VieCuri en MUMC jou?

VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ). De afdeling Klinische Farmacie van VieCuri beoefent de klinische en poliklinische farmacie in brede zin uit ten behoeve van de ziekenhuislocaties Venlo en Venray, alsmede een aantal voor VieCuri belangrijke ketenpartners. De regionale samenwerking komt vooral tot uiting in de aard en opzet van het transfersteunpunt, de activiteiten op het gebied van FTTO en de ziekenhuis verplaatste zorg. Er werken ruim 140 medewerkers waaronder 7 ziekenhuisapothekers, 4 poliklinische apothekers, twee AIOS ziekenhuisfarmacie en twee ANIOS. 

VieCuri MC en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond hebben het voornemen te fuseren, waarbij ook de afdelingen Klinische Farmacie zullen integreren.

In Maastricht levert de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie specialistische farmaceutische zorg aan de patiënten van het Maastricht UMC+. Vanuit een moderne goed geoutilleerde apotheek van het ziekenhuis geeft een team enthousiaste medewerkers vorm aan de zorgpaden die patiënten doorlopen in het ziekenhuis, op de polikliniek en thuis. Met de apotheek van het Radboud UMC zit de afdeling in het Academisch Centrum voor Specialistische Farmaceutische Zorg, waarmee een intensieve samenwerking bestaat. In samenhang met patiëntenzorg hebben de twee andere kerntaken van het Maastricht UMC+, onderzoek en onderwijs, een belangrijke plek binnen het werk. Het onderzoek concentreert zich op farmaco-epidemiologie en farmacokinetiek. Naast de opleiding tot ziekenhuisapotheker is de afdeling ook bevoegd klinisch farmacologen op te leiden.

Binnen de OOR-Zuid Oost Nederland wordt in samenwerking met zowel het Zuyderland ziekenhuis als VieCuri Medisch Centrum de opleiding tot ziekenhuisapotheker verzorgd.

Vanuit een gemeenschappelijke visie op het vak gecombineerd met de diversiteit van beide afdelingen proberen we je in aanraking te laten komen met alle facetten van de toekomstige ziekenhuisapotheker.

Wat breng je mee?

Je bent een enthousiaste, collegiale, klantgerichte en communicatief sterke apotheker met een brede interesse voor de ziekenhuisfarmacie. Een proactieve houding, zelfstandigheid en teamgeest vinden wij vanzelfsprekend om de opleiding tot een succes te maken. Vanwege de gezamenlijke opleiding alsmede lopende projecten wordt een grote mate van flexibiliteit verwacht.

We hebben je veel te bieden

Het betreft een aanstelling voor de duur van de opleiding. Na het eerste oriëntatiejaar wordt op basis van een gezamenlijke evaluatie besloten of de opleiding wordt gecontinueerd. 

Afhankelijk van de planning van de opleiding zal de standplaats deels in Venlo en deels in Maastricht zijn. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-ziekenhuizen. 

Praktische informatie

Voor nadere inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met dr. P.K.C. Janssen, opleider VieCuri MC of mw. E.A. van Dijk, hoofd klinische farmacie, plvv opleider, bereikbaar via 077 – 320 5186. Tevens kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij mw. dr. N. Veldhorst-Janssen, opleider Maastricht UMC+, bereikbaar via  043 - 387 1881.

Wegens de corona crisis wordt de inzendtermijn verschoven van 1 april 2020 naar 1 mei 2020.
De gesprekken vinden dus niet op 9 april, maar op een nader vast te stellen datum plaats.

Je kunt digitaal solliciteren door gebruik te maken van de 'solliciteren' knop onderaan deze vacature, vóór 1 mei 2020.